Sidor

torsdag 22 mars 2012

Vårutökning

Nu är det dags att starta utökningen av yngelrummet på mina bikupor. Bina börjar att komma hem med fyllda pollenbyxor. Vädret är varmt ca 12 - 15 grader och torrt och väderprognosen för nästa vecka ser bra ut. Planen var annars att vänta till 1:a april.

I går tog jag fram dom tomma utbyggda och dom fulla honungsramarna på vädring från ättiksyra. Under vintern har ramarna behandlats med ättiksyra för att ta bort vaxmottlarver och även nosemasporer. Det stack en del i näsan när stapeln öppnades.

Eftersom jag har mycket mat kvar i mina kupor minskade jag på antalet fulla honungsramar i dom lådor jag gjorde i ordning. Det blev 4 st fulla och 6 st utbyggda ramar i varje låda. Detta gjorde att jag kunde använda ytterligare ett samhälle till mitt experiment.

UUUUUUUUUU
FUUFUUFUUF
FUUFUUFUUF

Varje samhälle fick 2 lådor med mixade fulla/utbyggda samt en låda med utbyggda på toppen. Detta gjorde jag på 3 st samhällen, nr 2, 3 och 5.

Som jämförelse fick samhälle nr 1 och 4 fick en låda med utbyggda ramar/mellanväggar och en låda mellanväggar

MMMMMMMMMM
UMUMUMUMUM

Samtliga samhällen har nu fått en ganska kraftig utökning ganska tidigt.
Tanken är att bina inte skall påverkas negativt av detta eftersom jag inte har rört deras nuvarande yngelrum utan bara erbjudit möjligheten att expandera uppåt i den takt bina själva kan och vill.
Alla samhällen var ganska starka och bör klara att hålla tempen i yngelklotet.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar